EFTER FØDSEL

Psykologiske, grundige og uddybende efterfødselssamtaler

Psykologisk opfølgning af mor, barn og partner ved fødslen og op til 3 år

Behandling af efterfødselsreaktion og fødselsdepression

Behandling af tidlige relations – og samspilproblematikker og tilknytningsudfordringer i forældre-barnrelationen

Komplikationer i psykologiske familiedannelsesprocesser

Psykologisk behandling af perinatale traumer

Terapi i forhold til komplicerede fødsler, neonatale indlæggelsesforløb