Eksistentiel terapi ved Anna-Katherine

Ønsker du et længerevarende støttende og personligt udviklingsforløb til at udvikle hele dig, dit indre liv og din evne til at leve et meningsfuldt liv på trods af måske afmagt, sygdom, traumer, tab, sorg, krise, er du meget velkommen til et forløb ved mig. Jeg har meget snart en 2-årig godkendt specialistuddannelse i eksistentiel psykoterapi og har gennem 30 år arbejdet med mennesker i svære og krævende livssituationer.

Et eksistentielt terapeutisk forløb er særligt givende, når livet tager en drejning og hvor vi bliver nødt til at revurdere vores måde at bære os selv på og vores måde at føre vores tilværelse på.

Det kan være f.eks. ved:

  • Afmagtsfølelse, tvivl og indre uro
  • Partner der er syg
  • Traumatiske oplevelser og ulykker
  • Gravide der venter et sygt barn eller barn med misdannelser
  • Pårørende til syge
  • Tab af partner eller nærtstående
  • Forældreskab og familieliv med kronisk syge børn eller børn med handicap
  • Familierelationer der volder svære følelser og brud

Velkommen – jeg arbejder kun online og har særdeles gode erfaringer med dette med mennesker i meget forskellige og svære livssituationer. Du kan booke tider her:

Nye tider kan snart bookes i 2025