FØDSEL

Psykologisk fødselsforberedelse i et tilknytnings- og familieperspektiv

Traumebevidst terapi i forbindelse med tidligere eller kommende fødsel

Psykologisk fødeplan i forhold til partners deltagelse under fødsel

Psykologisk rådgivning og fødeplan i forhold til fødemåde og fødested

Psykologisk, terapeutisk arbejde i forhold til graviditet og fødsel kan ske gennem hele i livet

To those who have already given birth

To those who are about to give birth

To those who will give birth

To those who have been born

(Handbook of Perinatal Clinical Psychology, 2020)