Psykolog Jan Kaa og jeg har fået forfatterkontrakt med Dansk Psykologisk Forlag, og vi er nu derfor allerede intensivt i gang med skriveriet. En bog skal fødes:

“Familiedannelse – En psykologisk forståelse af familiens tilblivelse i et relationelt perspektiv”.

Nationalt som internationalt er der i disse år intenst fokus på tidlig indsats, herunder barnets første 1001 dage og på professionelles indsatser i denne livsvigtige periode, for det senere fysiske som psykiske helbred. Der er ligeledes stigende bevågenhed på området med helbred før et barn befrugtes og før familiedannelsen finder sted i fysisk form, såkaldt prækonceptionelt helbred. Der findes over 37 familieformer – og der bliver flere. Det har betydning for variationen af mulige familiedannelser og forskellige relationelle konstellationer og kontekster at være barn, forældre og familie i.

Der er behov for faglitteratur, der kan give overblik og sammenfatte indsatser i et psykologisk/relationelt perspektiv og understøtte samskabelse i feltet. Bogen vil bygge på interviews med kapaciteter på feltet. Der vil indgå cases, fakta-viden samt refleksionsspørgsmål.

Formålet med vores bog er at kvalificere professionelles møde med familien under dens tilblivelse, forsøg på at blive til en familie og erfaringer med at være familie med spæd – og småbørn. Bogen er tænkt som en faglig grundbog, der skaber nysgerrighed omkring og tematiserer psykologiske delprocesser i familiedannelsesperioden.

Bogen skal medvirke til at skabe og understøtte et fælles sprog om familiedannelsesperioden på tværs af forskellige professioner og sektorer. Bogens formål er også, at undgå professionelle bliver for ensidigt monofaglige og opgaveorienterede og derved let kan miste blikket for de mange og væsentlige perspektiver, der også er i et forebyggelses – og relationelt perspektiv i familiedannelseperioden.

Har du ideer og kommentarer hører vi meget gerne fra dig.

Gode hilsner

Jan Kaa & Anna-Katherine Højland