Anna-Katherine udtaler sig i Psykologernes Fagmagasin om, at graviditet betyder udvikling af en forældre-barn-relation.

Fagkronik: Tilblivelsen af nye forældre-barn-relationer behøver yderligere tværprofessionel opmærksomhed i et relationsperspektiv før og efter fødsel. Gravide og nye familier har behov for, at vi systematisk faciliterer samtaler om relationers udvikling, kvalitet og betydning. Der er brug for kompetente periantal psykologer.

Læs hele artiklen her >