GRAVIDITET & FØDSEL – LIVSLANGE TEMAER

At forsøge eller at være i gang med at skabe en familie med børn er livsforandrende processer på alle måder.

Også når det ikke er muligt eller ikke sker.

At skabe et familieliv er også livsforandrende processer og er en opgave, der er mangeårig om end for hele livet.

Processerne med at danne en familie og tilmed skabe et sundt, udviklingsstøttende familieliv hvor alle kan trives og udvikles kan betyde, at vi får brug for hjælp undervejs til at blive og være den familie, som vi ønsker os at være, eller at udvikle den familie der allerede er.

Vi kan få brug for hjælp til at turde møde alle de forandringer som et familieliv med børn byder os.

Jeg arbejder udelukkende med at skabe nænsom næring og udviklingsstøtte til gravide, børn, forældre og familier, så de kan danne familie bedst muligt og skabe netop det familieliv og de trygge relationer som vi alle så hårdt har brug for i et helt menneskeliv – fra vugge til grav.

Graviditet, fødsel og familiedannelsesprocesser varer hele livet. Historierne om tilblivelsen og familiedannelse og familielivet kan hele livet fortælles, genfortælles, tolkes, genfortolkes i lyset af nye og fremtidige begivenheder – lykkelige som ulykkelige.

Livet forandrer sig.

Det betyder et stort indre arbejde i hvert menneske at møde og følge med livets gang, udvikling og overgange og at komme godt videre på trods af måske svære livsomstændigheder.

I terapi i forhold til familiedannelse, tilknytning og familieliv og forældrebarnrelationer kan der hele livet arbejdes på at skabes mere livskraft, livsmod og mening.

Velkommen!

Eksistentiel terapi med udvikling af livskraft

Eksistentiel terapi med udvikling af livskraft udbydes i individuelle forløb med Anna-Katherine.

Det er muligt at komme på venteliste.

Eksistentielt gruppeforløb med udvikling af livskraft