FOR PROFESSIONELLE

Jeg underviser, superviserer og afholder kurser som perinatalpsykolog i hele Danmark – her et udpluk:

Kursus:

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Kurset afholdes i Roskilde og i Kolding (UDSOLGT)

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Online Kursus:

FØDSELSTRAUMER

3-dages onlinekursus – udbydes på efterspørgsel

Kurset ”FØDSELSTRAUMER” vil give deltageren en indsigt i traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, samt hvorledes disse er i spil for gravide, fødende, nybagte forældre og deres børn og indbyrdes relation og samspil. Der gives redskaber som er afgørende i frontlinjen for at medvirke til en støttende proces for familierne i positiv retning.

FØDSELSTRAUMER online kursus

Målgruppen er psykologer, læger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere, familiebehandlere, kiropraktorer, fysioterapeuter og familiebehandlere.

Kurser og uddannelsesforløb udviklet og afholdt af Anna-Katherine Højland

2024

Mødeøjeblikke i et eksistentielt perspektiv. Trænings- og supervisionsforløb i forhold til mentale sundhedskompetencer. Uddannelsesforløb gennem 2024 og 2025 af alle sundhedsplejersker i Randers Kommune

Vurdering af prænatal tilknytning i forhold til forældrekompetenceundersøgelser af gravide og vordende familier. Psykologerne i Familiehuset, Frederiksberg kommune

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet. Halsnæs Kommune i samarbejde med Seminarer.dk

Familiedannelse hele livet – i et eksistentielt perspektiv. Mere følger…

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred / Hold 7 i alt 15 kursusdage for tværprofessionelle i familiedannelsesområdet / Center for Familiedannelse & Compassion Consulting i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Spæd – og småbarnsobservation / 2 dages undervisning på 6 dages kursusforløb for tværprofessionelle der arbejder med sårbare spæd -og småbørnsfamilier / Videreuddannelse ved Københavns Professionshøjskole

Newborn Behavioral Observations: NBO- trænings – og certificeringskursus for professionelle i familiedannelsesområdet / NBO Center Danmark udbudt på Hvidovre Hospital i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

2023

Randers Fødeafdeling, Sundhedspleje & Kommune / Mødeøjeblikke mellem udsatte gravide og professionelle

Prænatal Familiedannelse / Jordemødre på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling / Regionshospitalet Gødstrup

Præ – og postnatal familiedannelse / Temadag for jordemødre og barselssygeplejersker ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, som en del af et nyt tilbud til førstegangsfødende familier finansieret af finanslovsmidler

Newborn Behavioral Observations: NBO- trænings – og certificeringskursus for professionelle i familiedannelsesområdet / NBO Center Danmark udbudt til Egedal Kommunes Sundhedspleje

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred / Hold 6 i alt 15 kursusdage for tværprofessionelle i familiedannelsesområdet / Center for Familiedannelse & Compassion Consulting i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Newborn Behavioral Observations: NBO- trænings – og certificeringskursus for professionelle i familiedannelsesområdet / NBO Center Danmark udbudt på Hvidovre Hospital i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling / Flere hold

Mentalisering og Perinatalt Mentalt Helbred / 3 dages kursusforløb for spædbarnspsykiatere og psykologer i Psykiatrisk Klinik for Småbørn / Børne – og Ungdomspsykiatrisk Afdeling / Region Midt

Spæd – og småbarnsobservation / 2 dages undervisning på 6 dages kursusforløb for tværprofessionelle der arbejder med sårbare spæd -og småbørnsfamilier / Videreuddannelse ved Københavns Professionshøjskole

2022

Perinatal depression: Hvad bør du vide om klinisk psykologisk behandling af perinatal depression og om hjælpemuligheder i frontlinjen? / 3 afholdte forløb i Danmark for i alt 180 jordemødre/sundhedsplejersker / Københavns Professionshøjskole & Sundhedsstyrelsen

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred / Hold 5 i alt 15 kursusdage for tværprofessionelle i familiedannelsesområdet / Center for Familiedannelse & Compassion Consulting i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Tilknytning og det relationelle møde mellem professionelle og familier / Temadag for alle professionelle i FAMKO: Forebyggende og intensiv støtte til sårbare gravide og familier / Odense kommune / Odense Universitetshospital

Spædbarnsobservation for tværprofessionelle der arbejder med familiebehandling med fokus på tidlig opsporing af sårbare spædbørn / Helsingør Kommune & Københavns Professionshøjskole

Newborn Behavioral Observations: NBO- trænings – og certificeringskursus for professionelle i familiedannelsesområdet / NBO Center Danmark udbudt til FAMKO-tværprofessionelle der arbejder med forebyggende og intensiv støtte til sårbare gravide og familier / Odense Kommune / Odense Universitetshospital

Tilknytning og det relationelle møde mellem professionelle og familier / Temadag i FAMKO: Forebyggende og intensiv støtte til sårbare gravide og familier / Odense Kommune / Odense Universitetshospital

Tryg, utryg og desorganiseret tilknytning & Barnets udviklingshistorie / 2 temadage Familiecenter Sønderborg

Newborn Behavioral Observations: NBO- trænings – og certificeringskursus for professionelle i familiedannelsesområdet / NBO Center Danmark udbudt på Hvidovre Hospital i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling / Flere hold afholdt i 2022

Newborn Behavioral Observations: NBO- trænings – og certificeringskursus for professionelle i familiedannelsesområdet / NBO Center Danmark udbudt på Herlev Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdleing i 3 hele hold

2021

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred / Hold 4 i alt 15 kursusdage for tværprofessionelle i familiedannelsesområdet / Center for Familiedannelse & Compassion Consulting i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Traumebevidst praksis: børn, unge, forældre / Holmegaardshuset

Om den tidlige præ – og postnatale børneindsats og samspilsbehandling/ Internatkursus for professionelle på Kompasset / Mor-Barn Institution

Efterfødselsreaktioner og om kliniske færdigheder vedrørende perinatal depression / 2 dages undervisning på 6-dages kursusforløb for psykologer

Den Gode Børnekonsultation for Spæd – og Småbørn / Børn & Unges Sundhed. Kiropraktorernes Efteruddannelse

Tidlig Børneindsats & Samspilsbehandling / Uddannelsesforløb for tværprofessionelle a 10 hele kursusdage  / Holmegårdshuset

Newborn Behavioral Observations: NBO- trænings – og certificeringskursus for professionelle i familiedannelsesområdet / NBO Center Danmark udbudt på Hvidovre Hospital i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling / Flere hold af holdt i 2021

2020

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred / Hold 3 i alt 15 kursusdage for tværprofessionelle i familiedannelsesområdet / Center for Familiedannelse & Compassion Consulting i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Prænatal tilknytning / Temadag på Gravidyogalæreruddannelse

Traumer, Graviditet & Fødsel / Traumeklinikken & Center for Familiedannelse

Newborn Behavioral Observations: NBO- trænings – og certificeringskursus for professionelle i familiedannelsesområdet / NBO Center Danmark udbudt på Hvidovre Hospital i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling / Flere hold afholdt i 2020

God Start – Ung Mor / Slagelse Sundhedspleje

Prænatal tilknytning / Gravidyogalæreruddannelse / København

Gravide med sårbarhed og spiseforstyrrelse / Temadag for jordemødre og sundhedsplejersker / Region Nordjylland

Om svære følelser og traumer for plejefamilier / 2-dages kursus for plejefamilier / Familiecentret / Sønderborg

Hvordan kan man tilrettelægge forældrekurser til forældre for 0-2 årige børn / Vejle kommune / Sundhedsplejen

Efterfødselsreaktioner og om kliniske færdigheder vedrørende perinatal depression / 2 dages undervisning på 6-dages kursusforløb for psykologer

2019

Om social ulighed i sundhed i et præ- og postnatalt psykologisk perspektiv vedrørende sårbare gravide / Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling / Holbæk Sygehus

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred / Hold 2 / Center for Familiedannelse & Compassion Consulting

Den vigtige kontakt: Indsatsen for sårbare gravide, spæd – og småbørnsfamilier / Tværfaglig konference for nøglepersoner i indsatsen for sårbare familier / Sygehus Lillebælt / Region Syddanmark

Samarbejdet med gravide og småbørnsforældre med psykiske udfordringer og psykiatrisk sygdom / Temadag i FAMKO om psykisk sygdom og psykiatriske lidelser hos gravide og småbørnsforældre / Odense kommune / Odense Universitetshospital

Prænatale Rusmiddelskader hos Spæd – og Småbørn / Kursus for tværprofessionelle / Holmegaardshuset

Prænatal tilknytning / Temadag på Gravidyogalæreruddannelse / København

Tidlig Børneindsats & Samspilsbehandling / Uddannelsesforløb på 12 hele kursusdage for tværprofessionelle på Bagsværd Observationshjem

Tilknytning & Tidlig Relationsdannelse / Temadag for sundhedsprofessionelle / Herlev Hospital / Afsnit for Graviditet & Barsel

Mentale Helbredsproblemer i Perinatalperioden / Kursus for tværprofessionelle / Holmegaardshuset

Perinatalt Mentalt Helbred / Viborg Kommune / Sundhedsplejen

2018

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred / Hold 1 / Center for Familiedannelse & Compassion Consulting

Spæd – og Småbørnsundersøgelse / Kursus for kliniske psykologer / Dansk Psykologforening

Autismespektrumforstyrrelse & Graviditet: Hvad bør du vide og hvordan kan du agere i det kliniske, jordemoderfaglige arbejde? / Temadag i Jordemoderforeningen

Personlighed & personlighedsforstyrrelser / Kursus for tværprofessionelle / Holmegaardshuset

Graviditet i et relationelt perspektiv: Graviditetens psykologiske udviklingsfaser, Prænatal tilknytning &
Maternel mental tilstand og betydning for det ufødte barn
/ Temadag for jordemødre og sundhedsplejersker / Region Nordjylland

Børn af psykisk syge forældre / Kursus for tværprofessionelle / Holmegaardshuset

Prænatal tilknytning og relationsdannelse i et familiedannelsesperspektiv / Kursus for jordemødre i Region Sjælland

Kurser og uddannelsesforløb kan også skræddersyes efter behov. Kontakt for yderligere information.

Åben høring om værdien af tidlig indsats

Den tidlige børneindsats bør starte allerede i graviditeten. Lillian Bondo og Anna-Katherine Højland var indbudt som eksperter ved en åben høring om værdien af den tidlige indsats, som Folketingets social- og børneudvalg afholdt den 10. maj i Landstingssalen.