Perinatal depression rammer ikke blot forælderen. Barnet fornemmer hurtigt depression, kan reagere stærkt og være i risiko for fejludvikling, fortæller jordemoder og psykolog. Hele familien bør derfor have hjælp.

Læs hele artiklen på Jordmoderforeningen.dk >