Kaja Dreiøe Möglich Rasmussen

Konsulent i Center for Familiedannelse
Autoriseret psykolog og under uddannelse som specialist i klinisk børnepsykologi

Mit navn er Kaja, jeg er autoriseret psykolog og har videreuddannet mig i det, der kaldes familiedannelse med særligt fokus på småbørn fra 0-3 år og familielivet med disse størrelser. Jeg arbejder primært med behandling af fødselsreaktioner (fødselsdepression, sorgreaktioner, traumereaktioner mv.) samt rådgivning af nybagte forældre i emner omkring søvn og gråd hos spæd- og småbørn, generel ‘opdragelse’, håndtering af barnets følelsesliv samt de udfordringer, der ellers kan opstå i denne periode.

Jeg gør mig umage i at møde mennesker i øjenhøjde. Jeg ved at det kan være hårdt at blive forældre, og at det er indlejret i en normal forældredannelsesproces at føle sig afmægtig og utilstrækkelig. Nogle oplever vrede eller skuffelse mod deres barn eller partner og andre mod sig selv. Nogle føler ikke de kan elsker deres barn mens andre oplever at miste besindelsen i bestemte situationer. Uanset hvad, så er det som det er af en grund, og der er hjælp at hente!

Jeg arbejder nøgternt og struktureret og forbereder mig grundigt. Det er vigtigt for mig at være til stede og lytte nærværende. Jeg arbejder med åbenhed i forhold til de interventioner, jeg foreslår.

Arbejder under løbende supervision af psykolog og specialist Anna-Katherine Højland

Psykolog Kaja Dreiøe Möglich Rasmussen
 • Jeg er medlem af Dansk psykolog forening
 • Jeg modtager løbende supervision og efteruddanner mig løbende 
 • Jeg har tavshedspligt og arbejder under særlige etiske regler for psykologer
 • Jeg er gift med Emil, og vi har en pige på 3 år

Baggrund

 • Kandidat i psykologi
 • 2-årig videreuddannelse i 3. Generations kognitive metoder, hvor man har vægt på selvomsorg, følelesesregulering, værdiarbejde mv.
 • Uddannet i familieterapi (COS-P), hvor det handler om at forstå både egne, partnerens og barnets følelser og reaktioner, at støtte barnets udforskning og give omsorg ved behov, samt finde balancen mellem at være for hård eller for blød som forældre
 • Uddannelser med fokus på forældre-barn samspil, screening af barnets ressourcer og udfordringer mv.  (PC-ERA, MIM mv.)
 • Medstifter af GRO Kursusudbyderne, hvor vi opsætter kurser med nogle af de mest anerkendte internationale og nationale forskere og klinikere på familiedannelsesområdet. 
 • Erfaren underviser på universitetet, i NGO sammenhænge, for klinikere og for forældre
 • Erfaren supervisor for psykologer der skal autoriseres