Kurser & Uddannelser

Kurser & Uddannelse til psykologer, social- og sundhedsprofessionelle

Når du vil udfordres, have et skarpt blik på egen kliniske praksis og vil i debat med andre lige så passionerede professionelle som du selv. Nedenstående er et udbud af kurser og uddannelser, der udbydes jævnligt.

 

Der tilbydes følgende uddannelser:

1-årig uddannelse:  

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred.

Uddannelsen gennemført på to hold. 

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred 2022 Brochure (PDF)

Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred 2023 Brochure (PDF)

1-årig uddannelse: 

Tidlig Børneindsats & Samspilsbehandling

Uddannelsen er gennemført af hele personalegruppen på Holmegaardshuset og Bagsværd Observationshjem

Tidlig Børneindsats & Samspilsbehandling Brochure (PDF)

Se også printvenlig version >

1-årig uddannelse: Kompetenceudviklingsforløb for professionelle på fertilitetsområdet med fokus på psykosociale aspekter af ufrivillig barnløshed og familiedannelse; Udvikling af kommunikationsfærdigheder og mestring i praksis

1-årigt kompetenceudviklingsforløb Brochure (PDF)

Oplæg & Kurser udviklet og afholdt af Anna-Katherine Højland

Aktuelle kurser

Børne – og Familieområdet med fokus på Tidlig Indsats, Mental Udvikling, Trivsel, Relationer og Samspil. Efter forespørgsel. 

Traumer, Graviditet & Fødsel. 2-dages kursus i København d. 20.- 21. august 2020 (OBS! Nye datoer) Se PDF >
Se yderligere vedr. information og tilmelding info@traumeklinikken.dk

Tidligere afholdte oplæg og kurser

 • Autismespektrumforstyrrelse & Graviditet; Hvad bør du vide og hvordan kan du agere i det kliniske, jordemoderfaglige arbejde? Jordemoderforeningen. 2019
 • Spæd.- og Småbarnsundersøgelsen. Dansk Psykolog Forening, Specialistuddannelsen i klinisk børnepsykologi. 2018
 • Stress, angst og depression i perinatalperioden. Hvad bør man vide, og hvordan skal man handle? 2019
 • Rusmiddelrelaterede skader hos Spæd – og Småbørn. Hvad bør man vide i det kliniske arbejde med vordende familier og spæd- og småbarnsfamilier? 2019
 • Børn af psykisk syge forældre. 2018
 • Personlighed & Personlighedsforstyrrelser. Hvad, hvorfor og hvordan? 2018
 • Bekymring for Forældrekompetencer. 2018
 • Den Psykologisk Graviditet og Forældredannelsesprocessen. Gravidyogalæreruddannelsen. Helt. 2018
 • Prænatal tilknytning og relationsdannelse i et familiedannelsesperspektiv. Region Sjælland. 2018
 • Fertilitetsudvikling og den psykologiske Forældredannelsesproces. Viborg Sundhedspleje. 2018
 • Perinatalt Mentalt Helbred & Perinatal Psykiatri. Viborg Sundhedspleje. 2018
 • Trivsel i relationer. Kursus for plejefamilier. Sønderborg. 2018
 • Graviditet i et relationelt perspektiv. Sæby. 2018
 • Prænatal tilknytning. Forebyggelse og Sundhedsfremme i et relationelt perspektiv før fødsel. GRO. 2018.
 • Den Tidlig Børneindsats bør starte allerede før og under graviditeten. Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg. Åben høring om værdien af Tidlig Børneindsats. Inviteret oplægsholder. 2017.
 • Mødeøjeblikke mellem vordende familier og sundhedsprofessionelle. Oplæg for jordemødre og sundhedsplejersker. Ålborg. 2017
 • Graviditet og prænatal tilknytning. Viborg Sundhedspleje. 2017
 • Tilknytning & Tilknytningsforstyrrelser. Kursus for plejefamilier. Sønderborg. 2017
 • Psykologisk Intervention ved barnløshed; Før, under og efter fertilitetsbehandling. 3-dages seminar. 2017
 • Stress i graviditeten. Påvirker det barnet? Sundhedsplejerskernes Landskonference. 2017
 • At styrke den prænatale tilknytningsproces. Jordemødres mangfoldige muligheder for at styrke relationen mellem forældre og barn og dermed barnets psykiske udvikling før det fødes. Jordemoderforeningens Medlemsmøde 2013.

Kurser og uddannelsesforløb kan også skræddersyes efter behov. Kontakt os venligst for yderligere information.