Gabriela Rehfeld

Par- og psykoterapeut & Klinisk Sexolog/Jordemoder

Jeg arbejder med familiedannelse, det ufødte barn, det nyfødte barn, familien og de udfordringer der følger med, også når tab og udfordringer kan gøre det svært at se udveje og løsninger.

I familiedannelsesprocessen møder vi ofte nye sider af vores partner og kan støde på indlejrede forventnings – og reaktionsmønstre, som vi ikke har kendt til før. Dette kan berige og udfordre parforholdet og nogle gange kan man have behov for at få følgeskab og støtte i det nye landskab, hvor børn også skal finde deres plads. Den støtte kan jeg tilbyde.

Jeg arbejder normkritisk i forhold til etnicitet, seksuel orientering, religion, alder, kultur og nationalitet.

Jeg henvender mig til alle unge og voksne, individer og par. Alle former for familier er velkomne.

Jeg modtager løbende supervision. Jeg følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, og arbejder i henhold til Jordemoderforeningens retningslinjer, herunder reglerne for tavshedspligt.

Arbejder under løbende supervision af psykolog og specialist Anna-Katherine Højland

 • Medlem af Jordemoderforeningen
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening
 • Medlem af Dansk Sexologisk Selskab
 • Medlem af Fagligt Netværk for Normkritik (Magisterforeningen)
 • Multikulturel baggrund og flere år i udlandet
 • Jeg har tre voksne børn
 • Jeg taler dansk, svensk og engelsk på førstesprogsniveau

Baggrund

 • Unik kombination af uddannelse og erfaring om gravide, fødsler, parrelationer og seksuel sundhed
 • Jordemoder med mange års erfaring fra fødegangen
 • Omfattende undervisnings – og formidlingserfaring
 • Husskribent for Momkind.dk
 • Godkendt specialist i sexologisk rådgivning, NACS (Nordic Association for Clinical Sexology)
 • Specialkurser i familieterapi ved Kempler Instituttet.
 • Specialkurser i andrologi (mænds seksualitet) ved Ersta Sköndal Högskola
 • Uddannet psykoterapeut fra Parterapeutisk Institut (Affektfokuseret par – og sexterapi). (Forventet godkendelse til specialist i klinisk sexologi (NACS) ultimo 2021.)

Bestyrelsesposter

 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Sexologisk Selskab
 • Bestyrelsesmedlem og stifter af Ungdomsmodtagelsen Danmark

Faglige oplæg og anden undervisning

2020

Sexede Successer og Frustrerende Flirts – Daregender paneldebat

2019

Kvindekøn og Kvindesyn i Kulturel Klemme, DSOG, Paneldebat, Folkemødet Bornholm

2019

Kvindelivsfestival – Overgange, Kvinde mellem Natur og Kultur, Kvindemuseet

2019

Konsulent DR’s dramaserie ”Ulven Kommer

2018

Konsulent og medvirkende i Det Kriminalpræventive råds kampagne; Tune Ind

2017 – 2019

Forelæser i seksuel sundhed, kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab, Syddansk Universitet

2016

Tabusalon#4, ”Kussens Hemmeligheder”, Kvinfo

2015

Hjælp, jeg skal være Far”, Metropol, temadag København