Pernille Ploug

Jeg arbejder med familiedannelse, det ufødte barn, det nyfødte barn, familien og de udfordringer der følger med, også når tab og udfordringer kan gøre det svært at se udveje og løsninger.

Gennem mit arbejde som afspændingspædagog i Center for Spædbørn og deres familier, Psykologisk institut, Københavns Universitet, blev interessen for spædbørn og familiedannelse grundlagt og jeg videreuddannede mig til jordemoder. Dette for at være, hvor jeg tidligst muligt kunne hjælpe og støtte kommende forældre til den store transition, det er at blive forældre.

Jeg lægger vægt på forebyggelse i det svangreprofylaktiske jordemoderfaglige arbejde, med fokus på den psykologiske forældredannelsesproces. Derfor valgte jeg efter 10 år på fødegangen, at arbejde med sårbare gravide og deres familier i et svangreambulatorium, hvor jeg gennem 14 år, var en del af et professionelt tværfagligt team, der arbejdede med en tidlig forebyggende indsats for familierne. Mit speciale er gravide med mentale helbredsproblemer.

Jeg har de sidste 5 år arbejdet som familiebehandler i familier, der har haft mange forskellige problemstillinger i forhold til det at blive en lille ny familie.  Her arbejder jeg blandt andet ud fra en relationsopbyggende metode, der hedder NBO (Newborn Behavioral Observation), hvor jeg sammen med forældrene ser på netop deres lille unikke spædbarns adfærd og måde at kommunikere på.

Arbejder under løbende supervision af psykolog og specialist Anna-Katherine Højland

Medlem af Jordemoderforeningen

Jeg modtager løbende supervision. Jeg følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, og arbejder i henhold til Jordemoderforeningens retningslinjer, herunder reglerne for tavshedspligt.

Jeg er gift med Niels og har to voksne børn.

Baggrund

  • Jordemoder
  • Uddannet i NBO – Newborn Behavioral Observations
  • Uddannet til træner i NBO her i DK
  • Uddannet i Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred – 1-årig psykologisk videreuddannelse i perinatal psykologi og psykiatri for sundhedsprofessionelle, anbefalet af Jordemoderforeningen
  • Uddannet i COS-P, Circle of security er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson
  • Kursus i WMCI – Working model of the Child interview
  • Kursus i PC-ERA
  • Afspændingspædagog