PRÆNATAL TILKNYTNING & NBO kursus

Første kursus i Danmark med specialtræning i NBO-baseret arbejde med gravide og den tidlige relationsdannelse

NBO KURSUS EKSKLUSIVT FOR DIG DER ARBEJDER MED GRAVIDE FAMILIER & FORÆLDER-BARNRELATIONEN FØR FØDSEL

Dette kursus er for dig, der professionelt arbejder med gravide som enten jordemoder, psykolog, sygeplejerske, psykoterapeut, føtalmedicinsk personale, sundhedsplejerske, familiebehandler, læge, fysioterapeut, kiropraktor eller socialrådgiver.

(Newborn Behavioral Observations)

Vi – Pernille Ploug og jeg – afholder til november det første NBO-certificeringskursus i Danmark eksklusivt med fokus på den prænatale periode og på forældre-barn relationen før fødsel.

Kurset er for dig, der er særlig optaget af prænatal tilknyning og psykologisk svangreomsorg med fokus på tidlig relationsdannelse, børneperspektivet og familiedannelse.

NBO er en spædbarnsfokuseret, relationsstøttende metode til at styrke vordende og nye familiers transition fra graviditet til virkeligheden med det lille nye menneske i et relationelt perspektiv.

NBO metoden er udviklet af psykolog Kevin Nugent på Bostons Childrens Hospital og Harvard University og anvendes i mange lande verden over. Læs mere her >

Tidlig Indsats kan ikke ske tidligt nok. Det handler om sund Familiedannelse.

Vi glæder os til at samle jer omkring en virkelig meningsfuld opgave!

Gode hilsner

Pernille Ploug & Anna-Katherine Højland

PRÆNATAL TILKNYTNING & NBO kursus

Praktisk info

Sted & Tid:
Kurset afholdes 27.-28. november 2023 og d. 15. marts 2024 i København.

Tilmelding:
Se mere på NBOCenter.dk

Pris:
7.500kr for alle 3 kursusdage incl materialer, forplejning og supervision.

NBO er oplagt for alle professionelle i kontakt med gravide familier – uanset virksomhedsområde, og særlig oplagt ved:

 • Jordemoderkonsultation på alle svangreomsorgsniveauer
 • Sonografers undersøgelser
 • Fødsels – og forældreforberedelseskurser
 • De første timer efter fødslen sammen med barnet og forældrene
 • Børneundersøgelsen ca 2 timer post partum
 • Barselsomsorg
 • Efterfødselssamtaler
 • Ved PKU-tagning
 • Ved hørescreening
 • I Ammeambulatorier
 • Sundhedsplejefaglige indsatser
 • Sygeplejersker på neonatal- og børneafdelinger
 • Lægepraksis
 • Privatpraktiserende jordemødre
 • Jordemødre/sygeplejersker på fertilitetsklinikker
 • Familiebehandlere
 • Kiropraktisk klinik

Vi har selv arbejdet med NBO-metoden i årevis og er selv for 5 år siden blevet udpeget til at være NBO-undervisere i Danmark fra Bostons Childrens Hospital og Brazelton Centre i UK af direktør Inge Nickell, som skriver:

“Anna-Katherine og Pernille er utrolig passionerede omkring at byde ufødte og nyfødte børn velkommen til verden og til deres familier qua deres jordemoder/psykologfaglige arbejde med gravide og utrolig nuancerede erfaring og dybdegående kliniske expertise.

Deres passion for den tidlige relationsdannelse er mærkbar og de formidler og træner deltagerne i metoden og dens anvendelse overbevisende.

NBO-metoden er en simpel og meget kraftfuld metode til at støtte den tidlige relationsdannelse, som vi ved har stor betydning for barnets videre trivsel og udvikling og familiens trivsel”.

Læs mere om os NBO-undervisere >