Odense Kommune og OUH afholder fælles temadag i regi af projektet FAMKO. Formålet med dagen er at sætte fokus på fagpersoners møde med familier, hvor mor og/eller far har en psykisk sygdom eller en psykiatrisk lidelse – både med fokus på mødet med forældrene og med børnene.

Temadagen vil bestå af spændende oplæg fra inviterede specialister på området. I vil blive opdateret på, hvordan området er under udvikling, samt få redskaber til, hvordan I som fagpersoner kan agere i feltet.

Tid: 18. november 2019 kl. 8.30-15.30

Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense

Læs mere her (PDF)