Center for Familiedannelse er en perinatal børne- og familiepsykologisk klinik med speciale i familiedannelse.

Her ydes der følelsesmæssig omsorg og psykologisk hjælp til gravide, partnere, spæd – og småbørn og familier. Familiedannelse omhandler alle de processer der sker for familier før, under og efter graviditet, fødsel og barsel og de første spædbarnsår.

Velkommen til en klinik med højt specialiseret psykologisk, jordemoderfaglig og sexologisk rådgivning og terapi i forhold til psykisk sundhed og trivsel i kommende og nye familier samt spæd- og småbørnsfamilier. Vi drager omsorg for familier i familiedannelsesperioden, hvor det er afgørende vigtigt at have et godt følelsesmæssigt velbefindende og at arbejde med tilknytning. Vi arbejder med gravide med stress, angst og depression, med fødselsangst, efterfødselsreaktioner og traumatiske fødselsforløb.

Et nyt liv – og familieliv fortjener den bedste start og vi ved, at det har betydning for barnet, kvaliteten af forældre-barnrelationen og for hele familiens trivsel og udvikling på kort og lang sigt.

Vi hjælper inden for følgende områder:

Før graviditet

 • Rådgivning før graviditet (prækonceptionel psykologisk rådgivning)
 • Ufrivillig barnløshed & psykosociale følger

Graviditet

 • Forebyggende støtte til psykisk sund graviditet, fødsel, barsel & forældreskab og familieliv
 • Tilknytningsbaseret samtaleforløb under graviditet ifrt egen opvækst- og omsorgshistorik
 • Angst og depression under graviditet
 • Graviditet & fødsel efter fertilitetsbehandling’
 • Konflikter i parforholdet under graviditet og i spæd – og småbarnsfamilien
 • Regnbuefamilie

Fødsel

 • Fødselsangst
 • Fødselskomplikationer
 • Flerfoldgraviditet og fødsel
 • Ønske om kejsersnit
 • Efterfødselssamtale
 • Efterfødselsreaktion
 • Depression ifm fødsel (perinatal depression)
 • Traumatisk fødselsforløb

Forældre-barnrelation

 • Forældre-barnrelationsopbygning i graviditet (prænatal tilknytning)
 • Udfordringer med tilknytning  i spæd – og småbørnsfamilier (postnatal tilknytning)
 • Relations- og samspilsbehandling mellem forældre og spæd – og småbørn
 • Tolkning af spæd- og småbørns signaler og behov
 • Regulationsproblemer hos spæd – og småbørn (kontakt, søvn, spisning, trøst)
 • Spæd – og småbarnspsykologiske undersøgelser