Tidlig indsats til forebyggelse af mistrivsel, omsorgssvigt og fejludvikling, der kan medføre at barnet i skolen bliver specialklassebarn og/eller udvikler psykisk sårbarhed, der ofte medfører fravær af uddannelse og et normalt arbejdsliv med selvforsørgelse, kan ikke sættes i værk tidligt nok.

Læs artiklen fra Jyllandsposten 26. september 2019 >