Tilknyttede psykiater & psykologer

Når jeg ikke selv har tider nok, er det følgende psykologer og jordemødre, der hjælper mig i klinikken i forhold til at kunne imødekomme henvendelser vedrørende terapi, kursus – og undervisningsforespørgsler.

Anne Ulbæk

 • Privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater
 • Tidligere ledende overlæge i Region Hovedstadens Spæd og Småbarnspsykiatri

Clarissa Corneliussen

 • Autoriseret klinisk psykolog (cand.psych.aut.)
 • Erhvervspsykolog med mere end 20 års erfaring i at hjælpe mennesker og grupper med at trives og være medskabere af gode resultater og stærke fællesskaber på arbejde og privat
 • Arbejder compassionfokuseret, eksistentielt og i et systemisk mindset
 • Har sammen med Anna-Katherine udviklet uddannelse og uddannet over 140 tværprofessionelle i det 1-årige uddannelsesforløb ”Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred”, herunder i compassion og self-compassion for at forebygge omsorgstræthed og empatiudmattelse hos tværprofessionelle i familiedannelsesområdet
Clarissa Corneliussen

Gabriela Rehfeld

 • Jordemoder
 • Par – og psykoterapeut
 • Klinisk sexolog
 • Arbejder individuelt og i parterapeutiske forløb baseret på affektfokuseret terapi, og med udgangspunkt i ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) 
 • Bred klinisk erfaring med temaer knyttet til samliv, kommunikation,  familiedannelse (herunder fertilitet, graviditet, fødsel og barsel), seksuel og reproduktiv sundhed i både offentlige og private regi
 • Arbejder normkritisk i forhold til etnicitet, køn, seksuel orientering, religion, alder, kultur og nationalitet

   Gabriela Rehfeld

   Henriette Gottschalck Vigh

   • Autoriseret klinisk psykolog (cand.psych.aut.)
   • Psykolog med mere end 20 års erfaring med at hjælpe sårbare gravide og spædbarnsforældre, herunder fertilitetsproblematikker, graviditetsforløb, fødselstraumer samt efterfødselsreaktioner.
   • Arbejder ud fra et tilknytningsteoretisk, neuroaffektivt og compassionfokuseret mindset.
   • På vej mod specialist i klinisk psykoterapi med speciale i compassionfokuseret terapi.
   Henriette Vigh Gottschalck

   Henrik Dybvad Larsen

   • Cand.psych.aut.
   • Specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi
   • Spædbarnsterapeut & småbørnskonsulent
   • Videreuddannet indenfor somatisk orienteret psykoterapi og traumebehandling
   • Arbejdet udelukkende med problemstillinger indenfor prænatal og perinatal psykologi
   Henrik Dybvad Larsen

   Maja Nielsson

   • Autoriseret klinisk psykolog (cand.psych.aut)
   • Arbejder på specialistniveau i klinisk psykoterapi og børne – og unge psykologi 
   • 20 års erfaring med at hjælpe gravide og spædbørnsfamilier, herunder efterfødselsreaktioner og depressioner,  traumatiske graviditets- og fødselsforløb, parforholdsproblematikker i relation til forældreskabet samt fertilitetsproblematikker
   • Arbejder ud fra en tilknytningsteoretisk, mentaliseringsbaseret og compassionfokuseret tilgang
   Maja Nielsson

   Maja Schou

   • Autoriseret klinisk psykolog (Cand.Psych. aut.)
   • Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi med unge og voksne (fra 15 år)
   • Arbejder med kognitiv adfærdsterapi/KAT, Acceptance and Commitment Therapy/ACT samt compassionfokuseret terapi (CFT)
   • Co-forfatter til bogen “Fri for angst – med kognitive metoder”, som udkom i 2010
   • 20 års erfaring som psykolog med terapi som det primære og højt skattede omdrejningspunkt 
   • Tilbyder hjælp til klienter med de udfordringer, som opstår i livet, og som kan være svære at håndtere på egen hånd som f.eks. angst, depression, stress, lavt selvværd, sorg og krise over et helt livsspænd og særligt i forbindelse med årene omkring familiedannelse
   Maja Schou

   Pernille Ploug

   • Jordemoderfaglig supervisor
   Pernille Ploug

   Sidse Klingenberg Madsen

   • Autoriseret klinisk psykolog (Cand.psych.aut.)
   • Jordemoder
   • Arbejder med familiedannelse, der indbefatter de processer, som finder sted før, under og efter graviditet, fødsel og barsel og barnets første leveår og har bl.a. arbejdet hermed i fem år ved Klinik for spæd- og Småbørn på AUH
   • Erfaring med udredning og behandling af omsorgssvigt og traumer fra ansættelser ved Januscentret og Døgncentret. VISO-specialist ift. børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd og er aktuelt ved at tilegne mig VISO-specialet; adoption uden samtykke.
   • Arbejder systemisk, tilknytningsteoretisk og mentaliseringsbaseret med elementer af kognitiv adfærdsterapi og narrativ terapi
   • Supervisions- og undervisningserfaring – har undervist i psykologi på jordemoderstudiet ved UCN i 6 år.
   • Er ved at uddanne sig til specialist i klinisk børne- og ungepsykologi
   Sidse Klingenberg Madsen

   Trine Garff

   • Autoriseret klinisk psykolog (cand.psych.aut)
   • Specialist & supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi